Ändra lösenord till ditt konto

Vill du ändra ditt lösenord så loggar du in på ditt konto och går in under Mitt konto och väljer byt lösenord. Via appen gör du detta genom att välja mer nere till höger, välj Redigera profil, välj Hantera konto och sedan Byt lösenord. 

Tänk på följande när du väljer nytt lösenord:

Lösenordets längd måste vara mellan 8-64 tecken och måste innehålla:

  • Minst en liten bokstav. a-z 
  • Minst en stor bokstav. A-Z 
  • Minst en symbol. Exempel av symboler: !"#¤%&/()= 
  • Minst en siffra. 0-9