Måste jag registrera alla koder på en gång och sedan beställa?