Vad skiljer hybridblöjan från det övriga Libero Touch-sortimentet?

Libero Touch Hybrid är ett mellanting mellan en vanlig blöja och en textilblöja och den har 35 % lägre klimatpåverkan jämfört med en vanlig blöja från Libero. Med vår hybridblöja minskar avfallet med 22 %. Detta tack vare en mindre mängd material i inläggen och att textilbyxan kan återanvändas. Självklart har vi även räknat med miljöpåverkan från t.ex. tvätt och torkning av textilbyxan samt transport av råmaterial och den färdiga produkten. Och allt som allt, blir koldioxidavtrycket alltså hela 35 % lägre jämfört med en vanlig blöja från Libero.

Läs mer här